Giá vàng hiện tại
Bán lẻ
Bankwire
Giá vàng thị trường 24/24
1 Lượng
Vàng Rồng Phụng
$ 1621
$ 1621
1 Troy Ounce
American Eagle Gold Bullion
$ 1404
$ 1621
1 Troy Ounce
Vàng Ounce Canada
$ 1384
$ 1621
1 Troy Ounce
Credit Suisse
$ 1374
$ 1621
Real time     Cập nhật lúc 30-07-2015 20:12:25 PM
image image image
Vàng image
0.00 
1.40
Bạc image
0.00 
1.00
Bạch kim image
0.00 
1.00
Real time    Cập nhật lúc 30-07-2015 20:12:25 PM

Sản phẩm

Vàng Rồng Phụng

Vàng Rồng Phụng được cầu chứng tại USA từ năm 1997. Mỗi lượng vàng Rồng Phụng có in hình Rồng Phụng, thương hiệu uy tín và bảo đảm đúng chất lượng '9999'.

Sức nặng: 1 Lượng (37.5000 g)

REAL TIME
GIÁ BÁN LẺ: $ 1621
GIÁ BANKWIRE: $ 1621

American Eagle Gold Bullion

Ðồng tiền vàng ‘Con Ó’ (American Gold Eagle) đuợc sản xuất từ Bộ Ðúc Tiền của Mỹ. Ðặc biệt là đồng tiền vàng này có chất lượng vàng 22k(91.67%), nhưng sức nặng được 1.0909 troy oz tương đương với 1 ounce 24k (9999).

Sức nặng: 1 Troy Ounce (33.9300 g)

REAL TIME
GIÁ BÁN LẺ: $ 1621
GIÁ BANKWIRE: $ 1621

Vàng Ounce Canada

Đồng tiền vàng ounce “Maple Leaf” được sản xuất và bảo đảm của Sở Đúc Tiền Hoàng Gia Canada từ năm 1979. Một trong những đồng tiền được mua bán rộng rãi nhất thế giới.

Sức nặng: 1 Troy Ounce (31.0330 g)

REAL TIME
GIÁ BÁN LẺ: $ 1621
GIÁ BANKWIRE: $ 1621

Credit Suisse

Vàng thỏi Credit Suisse được sản xuất từ ngân hàng Thụy Sĩ. Mỗi miếng vàng có kèm theo giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng ‘9999’.

Sức nặng: 1 Troy Ounce (31.1030 g)

REAL TIME
GIÁ BÁN LẺ: $ 1621
GIÁ BANKWIRE: $ 1621

Biểu đồ